Artemis

Podpora práva na ochranu žen prostřednictvím uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU a Evropského ochranného příkazu.

Novinky

Partner

Co-funded by the Justice Programme of the European Union

Co-funded by the Justice Programme of the European Union