Evropský Ochranný Příkaz (EPO) je právní nástroj, jehož cílem je zajistit ochranu všem obětem násilí, které se rozhodnou přestěhovat do jiného členského státu EU. Cílem směrnice 2011/99 / EU a funkcí nástroje je zjednodušit postupy pro uznávání ochranných příkazů vydaných jedním členským státem jinému, aby byla zaručena ochrana obětí trestných činů v celé Evropské unii. Jinými slovy, EPÚ dává právo nadále využívat opatření na ochranu v případě, že se oběť musí pohybovat v jiném státě, než je stát bydliště.

Pokud oběť, zejména oběť domácího násilí nebo pronásledování, jako je pronásledování, využije trestněprávní příkaz vydaný v členském státě, může získat další ochranu vydanou členským státem, kde bude rozhodnout se přestěhovat nebo cestovat. To vše proběhne ve zjednodušeném a zrychleném řízení mezi dotčenými státy.

Jedná se tedy o nástroj zásadního významu pro ochranu obětí v Evropě, přesto ho velká většina lidí nezná, stejně jako byl použit jen několikrát. Podle dostupných údajů bylo ve skutečnosti v celé Evropské unii vydáno a uznáno pouze 7 EPO. To je příliš nízké číslo vzhledem k tomu, že směrnice sahá až do roku 2011 a že všechny evropské členské státy byly povinny uvést v platnost její ustanovení do 11. ledna 2015.

PROČ JE POTŘEBA TRÉNINK?

V rámci projektu ARTEMIS provedli partneři z pěti různých zemí online průzkum zaměřený právě na právníky, právníky a organizace občanské společnosti podporující oběti násilí na základě pohlaví, aby pochopili především své znalosti o EPO a poté, ve kterém / jaké opatření se použije EPO. Nakonec partneři provedli průzkum osvědčených postupů použitých při aplikaci nástroje.

Výsledky průzkumu potvrdily to, co již vyplynulo z dokumentární kontroly: údaje ukazují na nedostatek programů zvyšování povědomí a vzdělávacích programů, které jsou k dispozici právnickým profesionálům o EPO. Ve skutečnosti pouze 7,4% respondentů – velmi nízký počet – uvedlo, že se zúčastnilo osvětových nebo školicích akcí zaměřených na uplatňování vnitrostátních právních předpisů o EPO. Téměř 95% všech respondentů nicméně uvedlo / prohlásilo, že by jim takové školení prospělo.

Shromážděné údaje jasně ukazují potřebu školení a kampaní na zvyšování povědomí konkrétně zaměřených na právníky, právní poradce a průmyslové odborníky, kteří úzce spolupracují se ženami, které jsou oběťmi násilí. Současně se také objevila potřeba podporovat a posilovat všechny osvětové kampaně o celém spektru práv žen, které se staly oběťmi genderového násilí.

Z tohoto důvodu byly v zemích partnerských organizací pořádány národní kurzy: Itálie, Chorvatsko, Česká republika, Řecko a Kypr. Dne 13. července 2021 se bude konat nadnárodní seminář pro zaměstnance organizací občanské společnosti zabývajících se bojem proti násilí na základě pohlaví a podporou obětí, aby bylo zajištěno společné chápání evropského ochranného příkazu a výměna osvědčených postupů na evropské úrovni.

Více podrobností zde