Výsledek

 

 

 

V této části jsou k dispozici všechny materiály vytvořené projektovými aktivitami. Stránka je neustále aktualizována, proto vás vyzýváme, abyste ji neustále sledovali.

Good Practices

 

 

 

Slibná praxe týkající se uplatňování směrnice EP a Rady 2011/99/EU a propagace a využívání evropského ochranného příkazu
Tato zpráva uvádí řadu příkladů slibné praxe, které, i když se nezaměřují výhradně na implementaci EPO, jsou důležité pro usnadnění účinné implementace tohoto nástroje v členských státech EU.
Aplikace směrnice EP a Rady 2011/99/EU a evropského ochranného příkazu – závěrečný výzkum
Tato zpráva je srovnávací analýzou implementace EPO v partnerských zemích projektu a vychází z přezkumu národních zpráv předložených jednotlivými partnery projektu a informací a údajů v nich uvedených. Tato zpráva identifikuje a analyzuje společná témata a trendy, jakož i rozdílné a odlišné body, a předkládá doporučení, která mohou usnadnit celkovou účinnost a implementaci EPO a která mohou být využita v širším kontextu EU.
Uplatňování směrnice EP a Rady 2011/99/EU a evropského ochranného příkazu – národní výzkum
Cílem projektu je prozkoumat stav uplatňování směrnice EP a Rady 2011/99/EU a evropského ochranného příkazu v partnerských zemích projektu. Následující zprávy proto analyzují kontext v Itálii, Řecku, na Kypru, v České republice a Chorvatsku.

ITALY

 

 

 

CYPRUS

 

 

 

GREECE

 

 

 

CZECH REPUBLIC

 

 

 

Příručka pro účinné uplatňování směrnice EP a Rady 2011/99/EU a evropského ochranného příkazu
Cílem projektu je poskytnout užitečné informace a praktické rady pro účinné uplatňování směrnice EP a Rady 2011/99/EU a evropského ochranného příkazu. Za tímto účelem jsme vytvořili praktické příručky pro právníky/právničky, organizace občanské společnosti a jednotlivé občany. Příručky jsou k dispozici nejen v angličtině, ale také v jazycích partnerů projektu: v italštině, řečtině, češtině a chorvatštině.