Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.artemis-europa.eu/?lang=cs. Vlastníkem stránky je organizace Progeu, která je zároveň správcem dat (Data Controller).

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Údaje v komentářích

Kdykoliv Uživatel zanechá komentář na naší webové stránce, shromáždíme všechna data, která jsou v něm zaznamenaná a také IP adresu a řetězec znaků identifikujících použitý prohlížeč. Toto nám pomáhá kontrolovat spam.

Anonymizovaný řetězec generovaný vaší emailovou adresou (tzv. hash) může být poskytnut službě Granatar, abychom viděli, zda ji používáte. Informace o zásadách ochrany osobních údajů služby Granatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení Vašeho komentáře je Váš profilový obrázek veřejný, a to v kontextu tohoto komentáře.

Média

Pokud na server nahráváte snímky, měli byste se vyvarovat nahrávání snímků, které mají vložená data o poloze (EXIF GPS). Ostatní návštěvníci webu si tyto snímky mohou kdykoliv stáhnout a zjistit z nich data o vaší poloze.

Soubory cookies

Pokud zanecháte komentář na naší webové stránce, můžete si zvolit uložení Vašeho jména, adresy a webu v cookies. Tuto možnost máte z důvodu zvýšení Vašeho pohodlí tak, abyste nemuseli tyto údaje vyplňovat znovu pokaždé, když přidáváte nový komentář. Tyto údaje cookies budou uloženy po dobu jednoho roku.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, budou vám uděleny dočasné soubory cookies abychom zjistili, zda váš prohlížeč přijímá a povoluje cookies. Tyto cookies neobsahují žádná osobní data a budou vymazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč.

Pokud se přihlásíte, vytvoříme také několik cookies, do kterých uložíme Vaše přihlašovací údaje a volbu vašeho zobrazení na obrazovce. Přihlašovací cookies se vymažou po dvou dnech a cookies týkající zobrazení jsou uchovávány jeden rok. Pokud zaškrtnete kolonku „zapamatovat“ Váš login se uloží na dva týdny. Až se odhlásíte ze svého účtu, cookies se smažou.

Pokud editujete nebo zveřejníte článek, další soubory cookies budou uloženy na vašem profilu. Tyto cookies neobsahují žádná osobní data a ukazují pouze ID příspěvku, který jste upravovali. Tyto cookies se vymažou po jednom dni.

Obsah vložený z jiných webový stránek

Články na této stránce mohou obsahovat obsah vložený z jiných webových stránek (například videa, obrázky, články atd.) Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jako kdyby Uživatel navštívil danou externí stránku.

Tyto weby mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, používat sledování třetích stran a monitorovat Vaše interakce s obsahem, včetně zaznamenávání Vašich interakcí s tímto vloženým obsahem (pokud máte účet nebo jste přihlášeni na jejich stránce).

Analýzy

Služby obsažené v této sekci umožňují Vlastníkovi stránky monitorovat a analyzovat aktivitu na webu a mohou být používány k zaznamenání chování Uživatele.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics je služba analyzující webové stránky a je poskytována firmou GOOGLE LLC („Google“). Google analyzuje shromážděné údaje, zaznamenává užívání aplikace a připravuje zprávy o činnosti a sdílí je s ostatními službami Google.
Google může používat tyto sebrané údaje k personalizaci reklam.

Sbíraná osobní data: cookies a uživatelská data.

Místo zpracovávání: Spojené státy Americké – Zásady ochrany osobních údajůDoplněk k odhlášení ze sbírání dat pro Google Analytics. Účastník ochrany osobních údajů.

Interakce s vnějšími sociálními sítěmi a platformami

Tento typ služby umožňuje interakci mezi sociálními sítěmi a dalšími vnějšími platformami přímo ze stránek této aplikace.
Interakce a informace získané skrze tuto aplikaci jsou vždy subjektem ochrany osobních údajů Uživatele dané sociální sítě.
Tento typ služby může potenciálně shromažďovat webovou aktivitu pro stránky (ve kterých je služba instalována), a to i v případě kdy ji Uživatelé nepoužívají.

Tlačítko „to se mi líbí“ na Facebooku a sociální widgety (Facebook, Inc.)

Facebookové tlačítko „to se mi líbí“ a sociální widgety jsou službou povolující interakce sociální sítě Facebook, která je poskytovaná společností Facebook, Inc.

Shromažďovaná osobní data: Cookies a uživatelská data.

Místo zpracovávání: Spojené státy Americké – Zásady ochrany osobních údajů. Účastník ochranného štítu.

Tlačítko „tweet“ na Twitteru a sociální widgety (Twitter, Inc.)

Twitterové tlačítko „tweet“ a sociální widgety jsou služby povolující interakce sociální sítě Twitter, která je poskytována společností Twitter, Inc.

Shromažďovaná osobní data: Cookies a uživatelská data.

Místo zpracovávání: Spojené státy Americké – Zásady ochrany osobních údajů. Účastník ochranného štítu.

Způsob a místo zpracování dat

Správce dat

Správcem dat je organizace organizace Progeu a ohledně informací nebo požadavků ji můžete kontaktovat na: dpo@artemis-europa.eu

Metody zpracovávání

Vlastník vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby předešel neautorizovanému přístupu, odhalení, modifikaci či neautorizované destrukci dat. Zpracovávání dat probíhá prostřednictvím výpočetní techniky a IT nástrojů, a to podle organizačních postupů a metod určených pro tyto účely.
Kromě Vlastníka jsou (v některých případech) data přístupná dalším osobám, které jsou zapojeny v procesech souvisejících s touto Aplikací (administrativa, prodej, marketing, právní oddělení…) nebo třetím stranám (jako poskytovatelé technické pomoci, poštovní kurýr, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, PR konzultanti) které Vlastník zvolí jako zpracovatele dat, pokud je to nutné. Aktualizovaný seznam těchto společností si můžete kdykoliv vyžádat od Vlastníka.

Právní základ zpracovávání údajů

Vlastník má právo zpracovávat osobní údaje Uživatelů, pokud platí jedno z následujících:

  • Uživatel souhlasil se zpracováním pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: podle legislativy některých států má Vlastník právo zpracovávat osobní údaje, dokud se Uživatel nerozhodne se proti takovému zpracovávání vymezit, bez toho, aby se musel spoléhat na souhlas nebo nějaký jiný právní základ. Toto však neplatí, pokud subjektem zpracovávání dat je osoba spadající pod Evropské nařízení o ochraně osobních údajů;
  • poskytnutí Údajů je nezbytné pro naplnění dohody uzavřené s Uživatelem a/nebo pro jiné předsmluvní závazky;
  • zpracování je nezbytné pro postup odpovídající právním závazkům, ve kterých je Vlastník jedním ze subjektů;
  • zpracování se vztahuje k úkonu, který je vykonáván ve veřejném zájmu orgánem veřejné moci, který má nad Vlastníkem autoritu;
  • zpracování je nezbytné pro odůvodněné zájmy sledované třetí osobou či Vlastníkem.

V těchto případech Vám Vlastník velmi rád pomůže objasnit specifické právní okolnosti, které platí pro zpracování a také zda je poskytnutí těchto údajů požadavek zákonný či smluvní, nebo požadavek nutný k tomu uzavřít smlouvu.

Umístění

Údaje jsou zpracovávány v provozních kancelářích Vlastníka a ve všech ostatních místech, ve kterých se nacházejí další strany účastnící se zpracovávání.

Přesuny údajů mohou zahrnovat také přesuny do jiné země, než je lokalita Uživatele. Pro zjištění více informací ohledně místa zpracování těchto údajů, mají Uživatelé možnost zkontrolovat sekci, která obsahuje detaily ohledně zpracovávání osobních údajů.

Uživatelé jsou oprávněni poučit se o právních aspektech přesunu dat mimo státy Evropské unie nebo do jiné mezinárodní organizace řízené mezinárodním právem, či založené dvěma či více zeměmi (jako třeba OSN) a dále jsou oprávněni poučit se o bezpečnostních opatřeních ustanovených pro ochranu jejich údajů.

Pokud dojde k takovému přesunu, Uživatel má možnost zjistit více informací v relevantní sekci tohoto dokumentu nebo se informovat u Vlastníka, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci kontakty.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Komentáře jsou včetně metadat uchovány na dobu neurčitou. A to z důvodu možnosti rozpoznat a povolit jakékoliv navazující komentáře automaticky, namísto držení těchto komentářů v sekci ke schválení.

Osobní údaje uvedené v profilu registrovaných Uživatelů jsou taktéž uchovávány. Všichni Uživatelé mohou tyto své osobní údaje kdykoliv zobrazit, upravit nebo mazat. Jedinným údajem, který nelze měnit je uživatelské jméno. Také správci webu mohou tyto údaje zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva ke svým údajům

Pokud máte účet na této stránce, nebo jste na stránce zanechali komentáře, máte následující práva jako tzv. subjekt osobních údajů:

Právo na informace o zpracování osobních údajů – právě na základě tohoto práva vás tímto dokumentem informujeme o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si od nás potvrzení o tom, že vaše osobní údaje zpracováváme, získat přístup k nim a informace o nich.

Právo na opravu osobních údajů – na základě vašeho upozornění doplníme neúplné a opravíme nepřesné osobní údaje.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – pokud neexistuje žádný zákonný důvod, který by to vylučoval, máte právo požadovat, abychom vymazali všechny osobní údaje, které se vás týkají. To nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovat z právních, administrativních nebo bezpečnostních důvodů.

Právo na omezení zpracování – pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné osobní údaje nebo že zpracování je protiprávní, ale přesto nechcete údaje přímo vymazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování, máte právo požadovat omezení rozsahu nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat od nás osobní údaje, které jste nám poskytl/a a předat je jinému správci osobních údajů, případně nás požádat o to, abychom mu je sami předali. To učiníme, pokud to bude technicky možné.

Kam posíláme Vaše data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány pomocí automatizované služby na detekci spamu.