Genderově podmíněné násilí na ženách je celosvětovým problémem, který je uznán a definován v mnoha mezinárodních úmluvách a chorvatských právních předpisech jako jedna z nejzávažnějších forem porušování lidských práv a překážek rovnosti žen a mužů.

Během pandemie došlo v Chorvatsku k nárůstu násilí na ženách, zejména během výluky, kdy byly ženy v násilných vztazích zavřené doma a dlouhodobě vystavené různým formám násilí ze strany svých partnerů.

Chorvatská ombudsmanka pro rovnost žen a mužů uvádí, že počet násilných činů a trestných činů spáchaných v rodině se od první výluky zvýšil o 40 % a počet obětí o 12, 13 %.

Vražda ženy je nejextrémnější formou genderově podmíněného násilí a je definována jako „vražda ženy proto, že je ženou“.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) „většinu případů femicid spáchají partneři nebo bývalí partneři, často dochází k týrání, vyhrožování nebo zastrašování, sexuálnímu násilí nebo k situacím, kdy mají ženy menší moc nebo méně prostředků než jejich partneři“.

Podle oficiálních údajů byly v roce 2018 intimními partnery zabity 4 ženy a v roce 2020 se toto číslo zvýšilo na 9 případů feministických vražd intimními partnery. Za prvních jedenáct měsíců je situace ještě horší, ze 13 zavražděných žen jich 10 zabili partneři.

Evropský ochranný příkaz (EPO) hraje důležitou roli v prevenci femicid a obecné ochraně žen, které se staly oběťmi násilí, neboť slouží k zajištění ochrany a bezpečí v případě přestěhování do jiného členského státu, což je v kontextu globální migrace velmi důležité.

Díky úsilí Autonomního domu žen v Záhřebu byl význam a hodnota EPO uznán na národní úrovni. V březnu 2022 bude v chorvatském parlamentu uspořádán kulatý stůl o roli EPO v prevenci násilí na ženách a femicid.

Bude představovat příležitost k dalšímu rozšíření používání EPO v Chorvatsku mezi rozhodovacími orgány a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami.