Během pandemie covid-19, zejména během lockdownu, došlo k nárůstu partnerského násilí ve všech členských státech EU i celosvětově.

Organizace AZKZ v Záhřebu (Autonomous Women´s House Zagreb) realizovala výzkum „Partnerské násilí na ženách během pandemie covid-19″ s cílem poskytnout vhled do toho, co se dělo za zavřenými dveřmi.

Výsledky výzkumu ukazují, že u třetiny žen bylo v době pandemie násilí častější a intenzivnější než obvykle a objevily se nové, velmi specifické formy násilí. V důsledku pandemie se fyzické násilí objevilo i ve vztazích, ve kterých dříve přítomno nebylo . Nový typ násilného chování během pandemie ohrožuje zdraví. Pandemie jen prohloubila již dříve existující rozdíly v rozdělení zodpovědnosti za domácí práce, a ještě více zatížila ženy.

Výzkum zejména ukázal, že:

  • Obzvláště časté byly slovní útoky, vyhrožování, citové zneužívání a sociální izolace.
  • Pandemie jen prohloubila již existující rozdíly v rozdělení rodinných povinností, a navíc zatížila ženy.
  • Objevily se nové typy zneužívání, které během pandemie ohrožují zdraví žen. 26,7 % respondentek uvedlo, že jim a jejich dětem násilný partner bránil dodržovat bezpečnostní opatření a nosit roušky, 10,3 % respondentek uvedlo, že jim partner vyhrožoval, že bude šířit nákazu záměrným kašláním a kýcháním na ně a na děti, 20,7 % respondentek uvedlo, že jim a dětem partner zakazoval opouštět domácnost.
  • Opatření institucí byla nedostatečná a obětem násilí vůči ženám nebyla během pandemie poskytnuta odpovídající ochrana.
  • Psychické zdraví a možnosti žen byly v důsledku zneužívání a pandemie vážně narušeny.

Výsledky výzkumu poukazují na to, že instituce nebyly připraveny poskytovat adekvátní podporu ženám, které se staly oběťmi násilí, a že je třeba vyvinout alternativní metody podpory, aby byla zajištěna včasná a účinná podpora a pomoc ženám ovlivněným pandemii a jejími následky.