Téma sexuálního násilí, včetně sexuálního obtěžování a sexuální kriminality, bylo nedávno hodně diskutováno. Hnutí #MeToo odhalilo případy násilí a obtěžování a dodalo odvahu mnoha obětem hlásit a obviňovat. Kultura pochybností však přetrvává a mnoho soudních procesů probíhá spíše v médiích než u soudu. Často se stává, že ti, kdo ohlásí, často ženy, nejsou vždy věřeni nebo jsou dokonce obviňováni z toho, co utrpěli, a tak podstoupili narážky, že právě jejich chování předpokládalo, že u pachatele vzbudily obtěžování nebo násilí.

Tyto případy odhalují, že oběti sexuálního násilí jsoui v této moderní době obecně ve velmi obtížné situaci, a ukazují, jak konkrétní, stresující a obtížné je postavení obětí sexuálního násilí. Rozhodně potřebují vysokou úroveň ochrany – právní, sociální i psychologickou. Platforma pro práva obětí by mohla být jedním zdůležitých způsobů, jak pomoci obětem sexuálního násilí.

Výhody platformy pro práva obětí pro oběti sexuálního násilí

Platforma pro práva obětí zajišťuje horizontální přístup k právům obětí. Byl slavnostně otevřen 22. září 2020 na konferenci na vysoké úrovni o právech obětí, kterou společně uspořádala Evropská komise a německé předsednictví v Radě Evropské unie.

V současné době má platforma pro práva obětí 34 členů, mezi nimiž jsou zástupci sítí, agentur, orgánů a organizací občanské společnosti na úrovni EU, kteří jsou relevantní pro provádění strategie EU v oblasti práv obětí.

Platforma EU pro práva obětí by se mohla zaměřit na sdílení zkušeností obou stran – obětí i institucí (policie, soudy a další organizace). Specifické postavení obětí vyžaduje zvláštní postupy a specifické přístupy a Platforma pro práva obětí by mohla najít účinné nástroje na pomoc obětem. Vtéto oblasti je naprosto nezbytnámezinárodní a interdisciplinární spolupráce. Vyhodnocení výsledků vytvoří nové strategie a nové směry. Jen existence platformy je dobrou zprávou pro všechny oběti. Evropská politika jasně ukazuje, že tento problém znají, vědí, že je složitý a komplikovaný a že je třeba jej vyřešit. Všechny subjekty budou spolupracovat a tato podpora by měla být důležitá pro všechny oběti sexuálního násilí a mohla by pomoci ovlivnit jejich postavení.