Evropský ochranný příkaz – kulatý stůl v chorvatském parlamentu k diskusi o úloze evropského ochranného příkazu při prevenci násilí na ženách a vraždách žen

Evropský ochranný příkaz – kulatý stůl v chorvatském parlamentu k diskusi o úloze evropského ochranného příkazu při prevenci násilí na ženách a vraždách žen

Genderově podmíněné násilí na ženách je celosvětovým problémem, který je uznán a definován v mnoha mezinárodních úmluvách a chorvatských právních předpisech jako jedna z nejzávažnějších forem porušování lidských práv a překážek rovnosti žen a mužů. Během pandemie...
RESTORATIVNÍ JUSTICE A PRÁCE S PACHATELI V ŘECKU

RESTORATIVNÍ JUSTICE A PRÁCE S PACHATELI V ŘECKU

V Řecku se již více než 12 let pracuje s pachateli v rámci trestní mediace a jedná se o povinný proces na příkaz státního zastupitelství. Institut trestní mediace v řeckém trestním systému znamenal zavedení restorativního postupu, který vycházel z evropské směrnice o...
Zastoupení genderově podmíněného násilí v Itálii

Zastoupení genderově podmíněného násilí v Itálii

Násilí na ženách a domácí násilí je silně podmíněno stereotypy, předsudky a genderovou diskriminací. Výzkum, který v Itálii provedla Toskánská univerzita ve spolupráci s nevládní organizací Associazione Differenza Donna a za přispění předsednictví Rady ministrů...