Europski nalog za zaštitu (EPO) pravni je instrument čiji je cilj osigurati zaštitu svim žrtvama nasilja koje se odluče preseliti u drugu državu članicu EU-a. Svrha Direktive 2011/99/EU je pojednostaviti postupak primjene naloga za zaštitu izrečenog u jednoj državi članici na teritoriju druge države članice i tako osigurati fizičkim osobama – žrtvama kriminala – zaštititu od nasilja širom Europske unije. Drugim riječima, EPO žrtvama kaznenih djela jamči pravo na mjere zaštite i u slučaju da se moraju preseliti u državu koja nije njihova država boravka.

Primjerice, ako fizička osoba, posebno žrtva obiteljskog nasilja ili nametljivog ponašanja poput stalkinga, uživa zaštitu u jednoj od država članica EU, ona može dobiti dodatnu zaštitu od strane druge države članice u koju se odluči preseliti ili putovati. Cijeli postupak se odvija u pojednostavljenom i ubrzanom obliku između dviju država.

Zato je ovaj instrument od temeljne važnosti za zaštitu žrtava u Europi, ali ga velika većina ljudi ne poznaje, pa je primijenjen u vrlo malom broju slučajeva. Prema dostupnim podacima, zapravo je u cijeloj Europskoj uniji izrečeno i priznato samo 7 EPO-a. To je daleko premali broj s obzirom na to da Direktiva datira iz 2011. godine i da su sve europske države članice morale donijeti na snagu odredbe iz navedene Direktive.

Zašto je potrebna obuka?

U okviru projekta ARTEMIS partneri iz pet različitih zemalja proveli su internetsku anketu među pravnicima, pravnim stručnjacima i organizacijama civilnog društva koji pomažu žrtve rodno uvjetovanog nasilja, kako bi prije svega razumjeli njihovo znanje o EPO-u, a zatim u kojem obliku i koliko često se primjenjuje EPO. Na kraju su partneri proveli istraživanje o najboljim praksama primjene ovog instrumenta.

Rezultati ankete potvrdili su podatke iz internet pretrage: podaci pokazuju nedostatak programa podizanja svijesti i obuke o EPO-u dostupnih pravnim stručnjacima. Zapravo je vrlo mali broj, tek 7,4%, ispitanika izjavio da su sudjelovali u aktivnostima podizanja svijesti ili obuke o primjeni nacionalnog zakona o EPO-u. Ipak, gotovo 95% svih ispitanika reklo je / izjavilo da bi takva obuke koristila.

Prikupljeni podaci jasno pokazuju potrebu za obukom i kampanjama za podizanje svijesti posebno namijenjenim pravnicima, pravnim savjetnicima i stručnjacima koji usko surađuju sa ženama žrtvama nasilja. Istovremeno se također pojavila potreba za promicanjem i jačanjem svih kampanja za podizanje svijesti o čitavom spektru prava žena žrtava rodno uvjetovanog nasilja.

To je razlog za organizaciju nacionalnih tečajeva u zemljama partnerskih organizacija: Italiji, Hrvatskoj, Češkoj, Grčkoj i Cipru. 13. srpnja 2021. održat će se transnacionalni seminar za osoblje organizacija civilnog društva na temu borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja i podrške žrtvama, a sve s ciljem zajedničkog razumijevanja Europskog naloga za zaštitu i razmjene primjera dobre prakse na europskoj razini.

Više detalja ovdje