Od usvajanja Istanbulske konvencije, Italija je pokrenula proces reforme u pravosuđu s ciljem učinkovitijeg spriječavanja i uklanjanja rodno uvjetovanog nasilja kroz rad vlasti. Jedna od najinovativnijih reformi je Zakon br. 69 ili Crveni zakonik, koji je stupio na snagu 2019. i unio izmjene u Kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku.

Inovacija

Cilj Crvenog zakonika je jačanje multidisciplinarne kulture za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja.

Što se tiče sustava sankcija, on obećava strože kazne za zlostavljanje nad članovima obitelji i zajedničkog kućanstva (zatvor do 7 godina), seksualni napad (12 godina), uhođenje (6,5 godina) i grupni napad (14 godina). Također kriminalizira napade kiselinom i pornografiju iz osvete, koji prethodno nisu bili kaznena djela, te kod slučaja silovanja djece uklanja obvezu žrtve da podnese tužbu, dopuštajući državi da sama podigne optužnicu protiv počinitelja.

Pored kazne pritvora, zakon smatra da uvođenje programa njege i liječenja može smanjiti rizik od recidiva. Primjer su seksualni prijestupnici koji su, kada im se pruži mogućnost liječenja, manje skloni ponovnim prijestupima. Osim toga, kako bi se spriječila sekundarna viktimizacija žrtava silovanja, Crveni zakonik regulira obuku policijskih djelatnika i sudaca kroz programe edukacije o rodno uvjetovanom nasilju i jednakim prilikama.

Opasnosti od koronavirusa Covid-19

U posljednje dvije godine, COVID-19 primorao je vladu da poduzme izvanredne mjere ograničenja, izlažući ugrožene žene riziku. Uvođenjem čl. 83. Zakonske uredbe 18/2020, zakonodavac je isključio iz općeg pravila “obustave” žalbe čiji je predmet nalog o zaštiti od zlostavljanja u obitelji.

Mjere poboljšanja za lakši pristup kanalima neposredne podrške za hitne slučajeve nasilja također su bile učinkovite. Jedan je primjer aplikacija Youpol, koja je proširena i na zločine nasilja u obitelji, iako je prvobitno zamišljena za prijavu prekršaja dilanja droge i nasilničko ponašanja, a drugi je primjer linija 1522 (Linija pomoći protiv nasilja i uhođenja), besplatni telefonski broj koji je korisnicima uvijek na raspolaganju.

Stečena znanja

Crveni zakonik naveo je Ministarstvo pravosuđa da bude spremno provoditi stalni nadzor nad svojim djelovanjem, te da izradi nacionalne smjernice, uključujući i standardni format rada za stručne savjetnike za socijalni rad, promičući međuinstitucionalne protokole suradnje i razmjene iskustava i inicijativa.

Ishod navedenih aktivnosti može biti provedba multidisciplinarnog pristupa za stvaranje integriranog i višerazinskog modela zaštite žrtava nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja.