Artemis

Promicanje prava za zaštitu žena primjenom Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu
Europski nalog  za zaštitu
Europski nalog za zaštitu uveden je Direktivom 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kako bi se omogućilo da se zaštitne mjere i nalozi za sudsku zaštitu izdani u kaznenom postupku u jednoj državi članici primjenjuju u drugim državama članicama Europske unije. Direktivom se omogućuje uvođenje mjera usmjerenih na stvaranje posebnog zajedničkog područja sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica, pojačavajući tako zaštitne mjere već dostupne žrtvama zločina. Europski nalog za zaštitu temelji se na pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima, kao i na uzajamnom priznavanju presuda i sudskih odluka, kako je određeno Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.
Istaknuti problemi
Nedostupnost informacija za osobe pod zaštitom

Utvrđeno je da se informacije žrtvama nasilja ne pružaju na odgovarajući način zbog toga što zainteresirane strane imaju djelomičan ili potpun nedostatak znanja o postojanju ovog alata.

Nedostatak znanja i informacija među pravnim stručnjacima/stručnjakinjama  i organizacijama civilnog društva koji/e rade s ranjivim skupinama.

Potrebno je povećati aktivnosti podizanja svijesti i obuke za pravne stručnjake/inje (posebno odvjetnike/ice), nevladine organizacije i druge koji/e rade s ranjivim skupinama.

Cilj i ciljne skupine

Cilj projekta je pridonijeti boljoj i dosljednijoj primjeni Direktive 2011/99/EU i promicati uporabu Europskog naloga za zaštitu.
Odvjetnici/odvjetnice
Očekivani rezultati
Poboljšano znanje vezano uz Direktivu 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu. Povećana svijest o važnosti ovog instrumenta u pružanju sigurnog zajedničkog prostora za žrtve nasilja, uhođenja i drugih oblika zlostavljanja žena. Dostupne informacije koje se odnose na postupke izdavanja europskog naloga za zaštitu.
Osobe koje pružaju podršku ženama koje su preživjele partnersko/obiteljsko nasilje
Očekivani rezultati
Poboljšano znanje vezano uz Direktivu 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu. Povećana svijest o važnosti ovog instrumenta u pružanju sigurnog zajedničkog prostora za žrtve nasilja, uhođenja i drugih oblika zlostavljanja žena. Dostupne informacije koje se odnose na postupke izdavanja europskog naloga za zaštitu.
Građani i građanke Europske unije
Očekivani rezultati
Poboljšano znanje i svijest vezano uz Direktivu 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu. Dostupne informacije koje se odnose na postupke izdavanja europskog naloga za zaštitu.

Partneri/ce

Co-funded by the Justice Programme of the European Union

Co-funded by the Justice Programme of the European Union