U Češkoj je svaka druga žena starija od 18 godina tijekom života doživjela neki oblik seksualnog nasilja ili uznemiravanja. Gotovo svaka deseta žena je silovana (9,2 %), što iznosi oko 409.000 žena, prema novom reprezentativnom istraživanju koje je provela istraživačka agencija MindBridge Consulting za nevladinu organizaciju proFem – Centar za žrtve obiteljskog i seksualnog nasilja.

Prikupljanje kvantitativnih podataka provedeno je tijekom kolovoza 2021. metodom CAWI (intervjuiranje putem interneta) na skupini od 1000 ispitanika (reprezentativni uzorak češke populacije starije od 18 godina). Cilj istraživanja bio je saznati koje vrste seksualnog uznemiravanja i/ili nasilja doživljavaju žene i muškarci u Republici češkoj i kako se nose s tim situacijama. Za ispitivanje se pod seksualno nasilje i uznemiravanje podrazumjeva silovanje, pipanje, verbalno seksualno uznemiravanje, prisiljavanje na neugodne seksualne radnje, primanje neželjenih fotografija ili videa sa seksualnim sadržajem i drugo.

Glavni rezultati

  • 54% žena doživjelo je barem jedan oblik seksualnog nasilja i/ili uznemiravanja.
  • Svaka treća žena je tijekom života doživjela više od jednog oblika seksualnog nasilja i/ili uznemiravanja.
  • Gotovo svaka je deseta žena silovana tijekom života (9,2%), što dovodi do brojke od 409.172 žena u Češkoj.
  • Verbalno seksualno uznemiravanje i pipanje, milovanje, dodirivanje protiv volje žrtve najčešći su oblici seksualnog uznemiravanja/nasilja. Prvo je doživjelo 33% žena, a drugo 31% žena.
  • 17% žena iskusilo je primanje neželjenih videa ili fotografija seksualnog sadržaja, a 12% žena iskusilo je neželjeno ljubljenje ili ljubljenje protiv svoje volje.
  • Muškarci su najviše izloženi verbalnom seksualnom uznemiravanju, pipanju, milovanju, neželjenom dodirivanju i primanju neželjenih videozapisa ili fotografija na temu seksa. U usporedbi sa ženama, broj muškaraca koji dsu oživjeli seksualno nasilje/uznemiravanje je znatno manji. Također, muškarci su u prosjeku ispostavljeni manjem broju različitim vrstama nasilja/uznemiravanja.

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Rezultati istraživanja u velikoj su suprotnosti s pomoći koja je dostupna žrtvama. U Češkoj ne postoji specijalizirani i sveobuhvatni centar za žrtve nasilja ove vrste, a uobičajeni su u inozemstvu. Dakle, Češka Republika ne ispunjava minimalne standarde i preporuke Vijeća Europe po pitanju pomoći žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

ProFem ima za cilj promijeniti ovu situaciju i uspostaviti jedinstveni Centar za žrtve seksualnog nasilja (i žrtve nasilja u obitelji i drugih oblika rodno uvjetovanog nasilja s primjesom seksualnog nasilja), za pružanje sveobuhvatnog skupa specijaliziranih usluga, pružanje odgovarajuće pomoći i podrške. Žrtvama će se pružiti usluge socialne skrbi, uključujući pomoć u kriznim situacijama, pravno savjetovanje, psihoterapiju, pravnu podršku u kaznenim postupcima i osnovni medicinski tretman. Ova pravovremena i kvalitetna pomoć žrtvama seksualnog nasilja može ublažiti negativne učinke doživljenog nasilja i stigmatizacije žrtava, pripomoći u ostvarivanju prava i osnaživanju žrtava, a samim time i poboljšati kvalitetu njihovog života. Pokretanje Centra planirano je za siječanj 2023. Više informacija, uključujući načine podrške centru, dostupno je na web stranici proFem-a.