Rezultati

 

 

 

U ovom su odjeljku dostupni svi materijali proizvedeni projektnim aktivnostima. Stranica se stalno ažurira, stoga vas pozivamo da je neprestano nadgledate.

Good Practices

 

 

 

Dobre prakse vezane uz primjenu Direktive 2011/99 Europskog parlamenta i Vijeća te promicanje i uporabu Europskog naloga za zaštitu Protection Order
Izvještaj identificira brojne dobre prakse, koje iako nisu nužno isključivo vezane za implementaciju Europskog naloga za zaštitu, su neophodne za učinkovitu provedbu navedenog pravnog instrumenta u državama članicama EU.
Primjena Direktive 2011/99 Europskog parlamenta i Vijeća i Europskog naloga za zaštitu-Završni izvještaj
Završni izvještaj je rezultat komparativne analize provedbe Europskog naloga za zaštitu u državama projektnim partnerima, temelji se na nacionalnim izvještajima podnesenim od strane država projeknih partnera te podataka i informacija navedenih u njima. Završni izvještaj identificira i analizira zajedničke teme i trendove, istovremeno upučujući na razlike i odstupanja te daje preporuke koje mogu olakšatI ukupnu učinkovitost i provedbu Europskog naloga za zaštitu te primjenu na širi kontekst europske unije.
Primjena Direktive 2011/99 Europskog parlamenta i Vijeća i Europskog naloga za zaštitu-Nacionalni izvještaj
Cilj projekta je proučiti stanje primjene Direktive 2011/99 Europskog vijeća i parlamenta i Europskog naloga za zaštitu u državama partnericama projekta. Stoga sljedeći izvještaji detaljnije analiziraju kontekst u Italiji, Grčkoj, Cipru, Republici Češkoj i Hrvatskoj.

ITALY

 

 

 

CYPRUS

 

 

 

GREECE

 

 

 

CZECH REPUBLIC

 

 

 

Priručnik za učinkovitu provedbu Direktive 2011/99 Europskog vijeća i Parlamenta i Europskog naloga za zaštitu
Cilj projekta je pružiti korisne informacije i praktične savjete za učinkovitu provedbu Direktve 2011/99 Europskog parlamenta i vijeća i Europskog naloga za zaštitu. U tu svrhu, pripremili smo priručnik spreman za upotrebu za pravne stručnjake i stručnjakinje, organizacije civilnog društva i građanke i građane dostupan ne samo engleskom jeziku već i na jezicima država partnerica u projektu: talijanskom, grčkom, češkom i hrvatskom jeziku.