Godina 2019. može se smatrati važnom za zaštitu prava žrtava zločina, jer je te godine osnovana Platforma pružatelja pomoći žrtvama kriminala (“Platforma”).

 

Što je Platforma?

Platforma je neformalna skupina nacionalnih nevladinih i neprofitnih organizacija koja uglavnom pruža pravnu i socijalnu podršku žrtvama zločina. Ove organizacije pružaju besplatne usluge i različite vrste socijalne pomoći, na primjer kod nasilja u obitelji, seksualnog nasilja i zločina iz mržnje. Također pomažu obiteljima u vrijeme krize, osobama s HIV -om, kod trgovine ljudima i iskorištavanja, pri integraciji Roma, pružaju se usluge probacije i posredovanja i mnoge druge druge. ProFem je jedan od osnivača.

Cilj Platforme

Cilj je Platforme razmjena iskustava između članova i međusobna podrška. Za Platformu je važno pronaći učinkovite instrumente za pomoć žrtvama i identificirati sveopće probleme o kojima je potrebno razgovarati s nadležnim institucijama. Također, žrtvama je potrebno podići status i standard njihovih prava.

Djelatnosti Platforme

Tijekom 2019. Platforma je organizirala dvije konferencije koje su se održale u Ministarstvu pravosuđa. Jedan od ishoda ovih susreta je javna izjava Platforme o pravima žrtava. Također su definirani zahtjevi za izmjene zakona, a raspravljalo se i o sekundarnoj viktimizaciji (žrtve je potrebno zaštititi od sekundarne i ponovljene viktimizacije) ili provedba DIREKTIVE 2012/29/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, potpori i zaštiti žrtava kaznenih djela i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/JHA u Republici Češkoj.

Zakonske promjene

Platforma je pomogla u donošenju važnih promjena u zakonu o pravima žrtava krivičnih djela, a koji je stupio na snagu ove godine.

Značajna promjena je proširenje definicije posebno ranjivih žrtava, a donesene su promjene i u kaznenom postupku: sva nadležna tijela koja djeluju u kontekstu kaznenog postupka moraju pristupiti pažljivo. Na primjer, moraju ispuniti uvjet žrtve da se tijekom kaznenog postupka ne susreće s počiniteljem. Također, žrtve mogu birati spol osobe koja će je ispitati.

 

Možemo se nadati da će se aktivnosti Platforme nastaviti i donijeti druge važne promjene u zaštiti prava žrtava zločina.