Η έμφυλη βία κατά των γυναικών αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο αναγνωρίζεται και ορίζεται από πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις και από την νομοθεσία της Κροατίας ως μία από τις σοβαρότερες μορφές παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εμποδίων στην ισότητα των φύλων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σημειώθηκε αύξηση της βίας κατά των γυναικών στην Κροατία, ιδίως κατά τη διάρκεια του lock-down, όταν οι γυναίκες σε βίαιες σχέσεις κλείστηκαν στο σπίτι και εκτέθηκαν σε διάφορες μορφές βίας από τους συντρόφους τους για πολύ καιρό.

Η Κροατική Ombudswoman για την Ισότητα των Φύλων αναφέρει ότι ο αριθμός των παραβιάσεων και των εγκλημάτων που διεπράχθησαν στο οικογενειακό περιβάλλον αυξήθηκε κατά 40 τοις εκατό από το πρώτο lockdown, και ο αριθμός των θυμάτων κατά 12, 13. %

Η Γυναικοκτονία είναι η πιο ακραία μορφή βίας με βάση το φύλο και ορίζεται ως “ο φόνος των γυναικών επειδή είναι γυναίκες“.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), “οι περισσότερες περιπτώσεις γυναικοκτονιών διαπράττονται από συντρόφους ή πρώην συντρόφους, υπάρχει συχνά κακοποίηση, απειλές ή εκφοβισμός, σεξουαλική βία ή καταστάσεις όπου οι γυναίκες έχουν λιγότερη εξουσία ή λιγότερους πόρους προστασίας από τους συντρόφους τους”.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 4 γυναίκες σκοτώθηκαν από στενούς συντρόφους τους το 2018 και το 2020 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 9 περιπτώσεις γυναικοκτονιών από τους στενούς του συντρόφους. Φέτος η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη κατά τους πρώτους έντεκα μήνες 13 δολοφονημένων γυναικών, 10 απο τις οποίες σκοτώθηκαν από τους συντόφους τους.

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (ΕΕΠ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της γυναικοκτονίας και της γενικής προστασίας των γυναικών θυμάτων βίας, καθώς δραστηριοποιείται στην παροχή προστασίας και ασφάλειας σε περίπτωση μετεγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο των παγκόσμιων μεταναστεύσεων.

Χάρη στις προσπάθειες των αυτόνομων εστιών γυναικών του Ζάγκρεμπ, η σημασία και η αξία της ΕΕΠ έχουν αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο. Τον Μάρτιο του 2022 θα διοργανωθεί μία στρογγυλή τράπεζα στο κροατικό κοινοβούλιο σχετικά με τον ρόλο της ΕΕΠ στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των γυναικοκτονιών.

Θα αποτελέσει μία ευκαιρία για περαιτέρω ενσωμάτωση της χρήσης της ΕΕΠ στην Κροατία μεταξύ των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων και άλλων σημαντικών φορέων.