Μία στις δύο γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών στην Τσεχία έχει βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή παρενόχλησης στη διάρκεια της ζωής της. Σχεδόν μία στις δέκα γυναίκες βιάστηκε κατά τη διάρκεια της ζωής της (9,2%). Το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 409.000 γυναίκες στην Τσεχική Δημοκρατία, σύμφωνα με μία νέα αντιπροσωπευτική έρευνα που διεξήγαγε το ερευνητικό γραφείο MindBridge Consulting για τη μη κυβερνητική οργάνωση proFem – Κέντρο για  τα Θύματα της Ενδοοικογενειακής και Σεξουαλικής Βίας.

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021 με τη μέθοδο CAWI (διαδικτυακή συνέντευξη) με ένα μέγεθος δείγματος 1.000 ερωτηθέντων (ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του τσεχικού πληθυσμού ηλικίας άνω των 18 ετών). Στόχος της έρευνας ήταν να ανακαλύψει το είδος της σεξουαλικής παρενόχλησης και/ή βίας των γυναικών και των ανδρών στην Τσεχία και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Η σεξουαλική βία και η παρενόχληση περιλάμβαναν το βιασμό, το μη επιθυμητό άγγιγμα, την λεκτική σεξουαλική παρενόχληση, τον εξαναγκασμό εμπλοκής σε δυσάρεστες σεξουαλικές συνήθειες, την λήψη μη ζητηθέντων φωτογραφιών ή βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο και άλλα.

Κύρια ερευνητικά αποτελέσματα

  • • Το 54% των γυναικών έχει βιώσει τουλάχιστον μία μορφή σεξουαλικής βίας ή/και παρενόχλησης.
  • • Μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει περισσότερες από μία μορφή σεξουαλικής βίας ή/και παρενόχλησης στη διάρκεια της ζωής της.
  • • Σχεδόν μία στις δέκα γυναίκες έχει βιαστεί κατά τη διάρκεια της ζωής της (9,2%). Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 409,172 γυναίκες στην Τσεχική Δημοκρατία.
  • • Η λεκτική σεξουαλική παρενόχληση, το μη επιθυμητό άγγιγμα και χάιδεμα, η επαφή χωρίς την θέληση του θύματος είναι οι συνηθέστερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης / βίας. Το 33% των γυναικών έχει βιώσει το πρώτο και το 31% το δεύτερο.
  • • Το 17% των γυναικών έχει λάβει απρόσκλητα βίντεο ή φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο, και το 12% των γυναικών έχει φιληθεί αυτόκλητα ή ενάντια στη θέλησή τους.
  • • Οι άντρες είναι πολύ πιθανόν να βιώσουν την λεκτική σεξουαλική παρενόχληση, να ψηλαφηθούν, να χαϊδευτούν, να αγγιχτούν παρά την θέλησή τους, και να λαμβάνουν μη ζητηθέντα βίντεο ή φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε σύγκριση με τις γυναίκες, ένας πολύ χαμηλότερος αριθμός ανδρών βιώνει τη σεξουαλική βία / παρενόχληση και οι άνδρες επίσης βιώνουν λιγότερες μορφές βίας / παρενόχλησης κατά μέσο όρο.

Κέντρο θυμάτων σεξουαλικής βίας

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε έντονη αντίθεση με τη βοήθεια που είναι διαθέσιμη για τα θύματα. Δεν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο και ολοκληρωμένο κέντρο στην Τσεχική Δημοκρατία. Τέτοια κέντρα είναι κοινά στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η Τσεχική Δημοκρατία δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της βοήθειας στα θύματα βίας με βάση το φύλο.

Το ProFem – αποσκοπεί στην αλλαγή της κατάστασης αυτής και στη δημιουργία ενός μοναδικού κέντρου για τα θύματα σεξουαλικής βίας (και των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και άλλων μορφών έμφυλης βίας σεξουαλικής μορφής), όπου θα έχουν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη δέσμη εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διασφάλιση επαρκούς βοήθειας και στήριξης. Τα θύματα θα βρουν εκεί κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης την στήριξης της κρίσης, την παροχή νομικών συμβουλών, την ψυχοθεραπεία, την στήριξη της ποινικής διαδικασίας και την βασική ιατρική θεραπεία. Αυτή η έγκαιρη και ποιοτική βοήθεια στα θύματα σεξουαλικής βίας θα συμβάλει στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων και του στιγματισμού των θυμάτων. Επιπλέον, θα συμβάλει στην άσκηση των δικαιωμάτων και της ενδυνάμωσης των θυμάτων και, κατά συνέπεια, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2023. Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων υποστήριξης του κέντρου, είναι προσβάσιμες στο site proFem.