Γιατί είναι σημαντική η πλατφόρμα για τα δικαιώματα των θυμάτων για θύματα σεξουαλικής βίας;

Γιατί είναι σημαντική η πλατφόρμα για τα δικαιώματα των θυμάτων για θύματα σεξουαλικής βίας;

Το ζήτημα της σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και του σεξουαλικού εγκλήματος, αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων πρόσφατα. Το κίνημα #MeToo έφερε στο φως περιστατικά βίας και παρενόχλησης και έδωσε σε πολλά θύματα το θάρρος να...
Πώς θέλει η ΕΕ να εγγυηθεί τα δικαιώματα των θυμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 20-25

Πώς θέλει η ΕΕ να εγγυηθεί τα δικαιώματα των θυμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 20-25

Λόγω του γεγονότος ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θύματα εγκλημάτων – μόνο το 2017 περίπου 15 εκατομμύρια σοβαρά εγκλήματα όπως δολοφονία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών ή σεξουαλική βία διαπράχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση –...
Στρατηγική για την ισότητα της ΕΕ – πόσο κοντά είμαστε στην ισότητα των φύλων;

Στρατηγική για την ισότητα της ΕΕ – πόσο κοντά είμαστε στην ισότητα των φύλων;

Οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων είναι η επίτευξη μιας Ευρώπης με ισότητα των φύλων στην οποία οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν ίσες ευκαιρίες και την πρόληψη της βίας βάσει φύλου πρόκληση στερεοτύπων φύλου. Μειώνοντας το χάσμα των...
Εφαρμογή της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας στην ΕΕ: Αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης ARTEMIS

Εφαρμογή της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας στην ΕΕ: Αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης ARTEMIS

Η έκθεση της Επιτροπής της ΕΕ, 2020 Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση της Επιτροπής της ΕΕ το 2020, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή της ΕΕ από τα κράτη μέλη, εκδόθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ την περίοδο 2015-2018 συνολικά 37...
Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας: πόσο γνωρίζετε για αυτό;

Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας: πόσο γνωρίζετε για αυτό;

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (ΕΓΔΕ) είναι ένα νομικό μέσο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας σε όλα τα θύματα βίας που αποφασίζουν να μετακομίσουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Ο στόχος της Οδηγίας 2011/99 / ΕΕ και της λειτουργίας του εργαλείου είναι η...